Liczba pielęgniarek i położnych stale maleje - więcej osób odchodzi z zawodu np. na emeryturę, niż go podejmuje. Według samorządu pielęgniarek wkrótce w Polsce może zacząć brakować osób wykonujących ten zawód.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w połowie 2013 roku zaprezentowała raport, z którego wynika, że pielęgniarek w Polsce gwałtownie ubywa. Jest to szczególnie niepokojące zwłaszcza, że według prognoz demograficznych liczba pacjentów z roku na rok będzie rosła w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Niski wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek

Według raportu obecnie zarejestrowanych jest ok. 250 tys. pielęgniarek, 4,6 tys. pielęgniarzy oraz 30 tys. położnych. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracują - część osób jest bezrobotna, część przebywa na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Z danych NIPiP wynika, że w 2011 roku zatrudnionych było 192 tys. pielęgniarek i 22 tys. położnych.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl