Zadaniem aptek szpitalnych jest zaopatrywanie w leki i wyroby medyczne szpitali i innych placówek leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Funkcję apteki szpitalnej może pełnić dział farmacji szpitalnej.

Działalność aptek szpitalnych reguluje ustawa Prawo farmaceutyczne.

Obowiązki aptek szpitalnych

Apteki szpitalne m.in. wydają produkty lecznicze i wyroby medyczne. Do ich zadań należy także sporządzanie leków recepturowych. Poza tym sporządza się tu leki do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego; tu przygotowuje się też leki cytostatyczne, wytwarza płyny infuzyjne, a także roztwory do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Apteki szpitalne biorą też udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków, badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, w racjonalizacji farmakoterapii.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl