Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja pośrednicząca między pacjentem a państwem. Finansuje świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, zajmuje się też wyceną i kontraktowaniem świadczeń, określaniem ich jakości i dostępności.

Logo Funduszu można znaleźć na budynkach placówek udzielających świadczeń finansowanych przez fundusz w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Logo jest też widoczne na drzwiach aptek, w których pacjenci mogą realizować recepty na leki refundowane.

Fundusz co roku opracowuje plan finansowy, w którym określa prognozowane wpływy oraz wydatki, plan ten jest kilkukrotnie zmieniany w ciągu roku. W 2013 r. budżet NFZ wyniósł ponad 63 mld zł.

Czym zajmuje się NFZ

NFZ potocznie zwany jest płatnikiem. Zarządza budżetem, który składa się z pieniędzy pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego. Z tych pieniędzy Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym m.in. w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, leczenie w szpitalu, uzdrowisku. Z budżetu NFZ pochodzą także środki na refundację leków oraz sprzętu ortopedycznego.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl