Każda osoba uprawniona do leczenia w ramach NFZ może skorzystać z dofinansowania np. protezy ortopedycznej. Listę refundowanych przedmiotów i limity dofinansowania ustala w rozporządzeniu Minister Zdrowia.

Rozporządzenie określa wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość refundacji, kryteria przyznawania refundacji, wykaz specjalizacji lekarzy, którzy mogą wystawić zlecenie na zakup, a także częstotliwość, z jaką można kupić sprzęt z refundacją.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z 6 grudnia 2013 r. wprowadziło zmiany zasad refundacji, m.in. wzrost finansowania protez rąk i nóg, aparatów słuchowych, specjalnych wózków inwalidzkich. Np. w przypadku aparatów słuchowych wzrósł limit dofinansowania, a ponadto zlecenie może wystawić także lekarz audiolog oraz foniatra. Usunięto też warunek bycia czynnym zawodowo, aby uzyskać dofinansowanie do obustronnego protezowania w aparat słuchowy.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl