Do ośrodków leczenia uzależnień trafiają głównie osoby z problemem alkoholowym lub narkotykowym, ale coraz więcej jest placówek dla osób borykających się z uzależnieniami niezwiązanymi z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Leczenie jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zobowiąże do tego sąd.

Leczenie uzależnień odbywa w zakładach stacjonarnych lub na tzw. oddziałach dziennych. Kolejnym etapem jest zwykle leczenie ambulatoryjne.

Terapię prowadzą placówki posiadające status publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ośrodki niepubliczne są najczęściej prowadzone przez osoby prywatne oraz organizacje pozarządowe.

Wybierając ośrodek, warto przyjrzeć się jego ofercie, zapoznać się z programem terapeutycznym, sprawdzić jak długo działa, jakie doświadczenie ma kadra. Systemy certyfikacji terapeutów prowadzą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl