Właściwe zabezpieczenie dowodów i delikatność to podstawowe zasady postępowania z ofiarami gwałtów. Lekarze powinni pamiętać, że od tego, jak potraktują zgwałconą kobietę, może zależeć to, jak szybko odzyska ona równowagę psychiczną.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania opracowało wytyczne, jak postępować z ofiarami przemocy seksualnej w zależności od tego, czy w pierwszej kolejności zgłoszą się na policję, czy do placówki medycznej. Określają one m.in., jak zabezpieczać dowody, gdzie skierować pokrzywdzoną.

Jeśli ofiara najpierw powiadomi policję

Kiedy ofiarę gwałtu - pełnoletnią lub niepełnoletnią - przywiezie do placówki medycznej policja, rolą lekarza jest przede wszystkim przeprowadzenie wywiadu oraz wykonanie badania w obecności osoby asystującej – lekarki, pielęgniarki lub położnej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl