Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich tytuł zawodowy "farmaceuta" podlega ochronie prawnej. Aby wykonywać zawód farmaceuty, należy ukończyć kierunkowe studia oraz uzyskać zgodę samorządu aptekarskiego.

Ustawa stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego.

Farmaceuta m.in. sporządza i wytwarza produkty lecznicze, wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne będące przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych oraz sporządza leki recepturowe i apteczne.

Kto ma prawo wykonywać ten zawód

Prawo wykonywania zawodu mogą uzyskać osoby posiadające tytuł magistra farmacji, które ukończyły co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece. Kwalifikacje do wykonywania tego zawodu posiadają też osoby, które ukończyły czteroletnie studia przed 1 maja 2004 r., tj. przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl