Wada słuchu może pojawić się w każdym wieku, a jej przyczyny mogą być różne. Ważne, by w porę trafić do specjalisty, który zdiagnozuje problem i wskaże środki zaradcze.

Diagnostyka wad słuchu jest szczególnie istotna u dzieci, które powinny być wnikliwie obserwowane przez opiekunów, by w porę wykryć ewentualne ubytki i w miarę możliwości skorygować je, zanim będą miały istotny wpływ na rozwój dziecka.

Szczególnie ważne jest to w przypadku niemowląt i małych dzieci. W tej grupie podstawowym symptomem, świadczącym o nieprawidłowościach słuchu może być opóźnienie lub brak mowy.

Rodzaje ubytków słuchu

Ubytki słuchu dzielą się na: przewodzeniowe, typu odbiorczego, oraz uszkodzenia mieszane.

Ubytki przewodzeniowe są najczęstszą wadą słuchu u dzieci. Nie jest to nigdy uszkodzenie całkowite, a jedynie różnego stopnia niedosłuch, głównie w zakresie niskich częstotliwości.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl