Pomoc chorym i ich rodzinom, popularyzowanie wiedzy o schorzeniu, które dotyka pacjenta, wymiana doświadczeń, wsparcie prawne - takie m.in. cele realizują liczne w Polsce stowarzyszenia dla chorych i ich rodzin.

Pomoc stowarzyszenia może być kierowana bezpośrednio do pacjentów albo do ich bliskich – mówi Igor Grzesiak, członek zarządu fundacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej która organizuje co roku Forum Organizacji Pacjentów.

Grzesiak podaje przykład Amazonek, które na oddziałach onkologicznych udzielają wsparcia psychologicznego chorym i szkolą wolontariuszki.

– Z kolei np. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Ich Rodzinom i Opiekunom Pro-Familia skupia się na pomocy dla rodzin pacjentów, organizując np. warsztaty i szkolenia – dodaje Grzesiak.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl