Lekarz wykonujący znieczulenie może mieć pod opieką tylko jednego pacjenta, musi mu towarzyszyć pielęgniarka anestezjologiczna. Pacjent musi wyrazić zgodę na znieczulenie, a potwierdzający to dokument dołącza się do historii choroby.

Standardy postępowania w dziedzinie anestezjologii określa rozporządzenie ministra zdrowia ws. standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z nim znieczulenia - ogólne oraz regionalne: zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe - mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Obowiązki anestezjologa

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii przejmuje na wezwanie prowadzenie resuscytacji i podejmuje decyzję o jej zakończeniu.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl