Skręcenie, zwichnięcie, złamanie - postępowanie w przypadku różnych urazów kończyn jest podobne, najważniejsze jest unieruchomienie ręki lub nogi.

Rodzaj urazu może być stwierdzony dopiero w szpitalu.

Skręcenie

Jest to uraz struktur okołostawowych (więzadeł, torebki stawowej itp.), do którego dochodzi najczęściej przy różnego rodzaju upadkach.

Objawy to: ból, zasinienie, obrzęk stawu powodujący zniekształcenie

Skręceniu towarzyszy na ogół utrata ruchomości stawu, jednak poruszanie kończyną jest możliwe, można np. chodzić ze skręconą nogą.

Zwichnięcie

Znacznie poważniejszym urazem jest zwichnięcie. Jest to przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych, któremu może towarzyszyć uszkodzenie torebki stawowej. Przy zwichnięciu może dojść do przemieszczenia kości w uszkodzonym stawie.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl