Od ponad dwóch lat wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ustalają, czy doszło do błędu medycznego. Jeśli stwierdzą taki fakt, pacjent może - omijając drogę sądową - w ciągu kilku miesięcy uzyskać odszkodowanie od szpitala.

Komisje orzekają wyłącznie o zdarzeniach medycznych, do których doszło w szpitalach po 1 stycznia 2012 r.

Kto może starać się o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może złożyć pacjent, jego pełnomocnik bądź - w przypadku śmierci pacjenta - spadkobierca. Wniosek składa się w terminie roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Stała opłata za złożenie wniosku to 200 zł.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl