Ok. 14 proc. dorosłych Polaków miało kontakt z narkotykami, najczęściej z marihuaną lub haszyszem (12 proc.). Z roku na rok zmniejsza się liczba osób uzależnionych od narkotyków. Wzrasta jednak liczba młodych ludzi eksperymentujących z konopiami.

Internetowa poradnia www.narkomania.org.pl działająca na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przypomina, że używanie substancji psychoaktywnych wiąże się z ryzykiem uzależnienia psychicznego bądź fizycznego.

Uzależnienie

Uzależnienie jest przekroczeniem bardzo ulotnej granicy między chęcią, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie - podkreśla KBPN.

Zależność psychiczna to chęć przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku. Możliwość wytworzenia tego rodzaju zależności dotyczy wszystkich narkotyków, jednak to, czy powstanie, zależy od rodzaju substancji i osoby ją zażywającej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl