W Polsce uzyskuje się lepsze wyniki leczenia raka płuca aniżeli w Unii Europejskiej – wykazał najnowszy raport Eurocare-5 opublikowany przez "Lancet Oncology". Niestety, w innych nowotworach wypadamy gorzej, poniżej średniej UE.

Rak płuca jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. w całej Unii pięcioletnie przeżycia uzyskuje się u zaledwie 13 proc. chorych. W Polsce pięć lat przeżywa 14,4 proc. pacjentów z tym nowotworem.

W innych chorobach nowotworowych Polska radzi sobie znacznie gorzej. W przypadku raka piersi pięcioletnie przeżycia nie przekraczają 72 proc., tymczasem średnia w całej Unii to 82 proc. Gorzej wypadamy też w leczeniu raka żołądka, okrężnicy, odbytu, czerniaka, prostaty i chłoniaków nieziarniczych.

Gorsze wyniki w Europie Wschodniej

Z najnowszego raportu Eurocare-5, w którym uwzględniono dane z lat 2006/2007, wynika, że również cała Europa Wschodnia wypada gorzej w porównaniu do krajów zachodnich. Podkreśla się jednak, że dysproporcje między tymi regionami stopniowo, ale się zmniejszają.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl