Poprawa jakości życia chorych i ich rodzin, niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym oraz wsparcie duchowe - to podstawowy cel opieki hospicyjnej i paliatywnej. Opieka taka obejmuje także wspieranie rodziny w trudnym czasie trwania choroby.

Aby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent, jego rodzina lub opiekun powinien wyrazić zgodę na piśmie. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (po 16. roku życia, także chorego dziecka).

Forma organizacji świadczeń

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są w warunkach: stacjonarnych - w oddziale medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnym; domowych – w hospicjum domowym; ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl